سرویس بهداشتی

توالت فرنگی

توالت فرنگی


امروزه توالت فرنگی جزء اصلی سرویس بهداشتی بحساب می آید و دیگر خانه تازه سازی را شاهد نیستم که از سرویس توالت فرنگی استفاده نکرده باشد ، مزیت های استفاده از توالت فرنگی در مقابل ضرر های استفاده از توالت سنتی آنقدر زیاد است که اکثر ایرانیان را ترغیب می کند که به استفاده از آن تمایل نشان دهند.

<...

تعداد محصول: 20