17 %

توالت فرنگی مروارید مدل پارمیدا

Parmida Morvarid Toliet دسته: سرویس بهداشتی , توالت فرنگی , توالت فرنگی مروارید , توالت فرنگی یک تکه
  • تعداد شوتینگ: سه شوتینگ
  • سیستم تخلیه توربوجت
  • دارای بوگیر ژله ای
  • دارای لعاب آنتی باکتریال
  • گارانتی 18 ماهه
  • فلاش تانک دو زمانه

1,320,000 تومان 1,095,600 تومان

مقایسه

توالت فرنگی مروارید پارمیدا

توالت فرنگی مروارید مدل پارمیدا یکی دیگر از محصولات شرکت کارخانجات چینی بهداشتی مروارید است، شرکت مروارید پیشگام در صنعت چینی و بهداشتی کشور است که با بکارگیری دانش فنی روز ، مواد اولیه مرغوب ، سیستم های کنترل کیفت جامع TQM و همچنین با برخورداری از تکنولوژی به روز دنیا در زمره بزرگترین تولید کنندگان چینی بهداشتی مطرح بوده به گونه ای که در حال حاضر توانایی تولید بیش از 13 هزار تن در سال را دارد.

توالت فرنگی پارمیدا از سیستم تخلیه توربوجت بهره میبرد این نوع سیستم تخلیه در محصولات توالت فرنگی برای اولین بار در ایران توسط  ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮوارﯾﺪ ﻃﺮاﺣﻰ، ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﻌﺮﻓﻰ ﮔﺮدﯾﺪ. در اﯾﻦ ﺳـﯿـﺴﺘﻢ ﺗـﺨﻠﯿﻪ ﻋﻤﻠـﮑﺮد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﯿـــﺴﺘﻢ واﺗﺮ ﺟـﺖ ﺑﻮده ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗـﻔﺎوت ﮐﻪ ﺑـﻪ ﺟﺎى ﺳـﻮراخ ﻫﺎى ﻣﺘﻌﺪد در دور رﯾﻢ ﻧﺸﯿﻤﻦ، دو ﮐﺎﻧﺎل آب در دو ﻃﺮف ﻧـﺸﯿﻤﻦ ﻓﺮﻧﮕـﻰ اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷــﺴـﺘﺸﻮى ﺑــﻬﺘﺮ ﺳﻄﻮح داﺧﻠﻰ ﻧــﺸﯿـﻤﻦ ﻓـﺮﻧﮕﻰ ﻣـﻰ ﮔﺮدد و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻌﺒـﯿﻪ ﺷﺪه در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﺸﯿـﻤﻦ ﺗﻮاﻟﺖ ﻓﺮﻧﮕـﻰ، ﺗﺨﻠـﯿﻪ ﮐﺎﻣـﻞ در ﺣـﺪاﻗﻞ زﻣﺎن را ﻣﯿـﺴﺮ ﻣـﻰ ﺳﺎزد. ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺨﻠﯿﻪ، ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺗــﺨﻠﯿﻪ ﺳﻪ ﺷﻮت ﻧﯿﺰ اﻃﻼق ﻣﻰ ﮔﺮدد.از ﻣﺠـﻤـﻮﻋﻪ ﺗﻮﻟـﯿﺪات ﻓﺮﻧﮕﻰ ﺷﺮﮐﺖ ﻣـﺮوارﯾﺪ ﻣﺪل ﭘﺎرﻣﯿﺪا، توالت فرنگی روﻣــﯿﻨﺎ، واﻟﻨـﺘﯿﻨﺎ، ﺗـﺎﻧﯿﺎ، وروﻧﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻃﺮاﺣﻰ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻰ ﮔﺮدﻧﺪ.

توالت فرنگی مروارید پارمیدا

این توالت فرنگی مروارید دارای آکس 31 سانتی متری با فلاش تانک دو زمانه است با فاصله خروجی 6 سانتی متر است و دارای سه شوتینگ همچنین بهره گیری از بوگیرژله ای و درب آرام بند از سایر نکات توالت فرنگی پارمیدا مروارید میباشد.

 

 

ابعاد توالت فرنگی پارمیدا مرواید

 

توالت فرنگی پارمیدا مروارید

 

 


مدل

پارمیدا Parmida

سیستم تخلیه

توربوجت

سیستم فلاش

توربوجت

نوع درب نشیمن

درب آرام بند

آکس تخلیه

31 سانتیمتر

اندازه خروجی

6 سانتیمتر

طول

71 سانتیمتر

عرض

41 سانتیمتر

ارتفاع

71 سانتیمتر

بوگیر ژله ای

دارد

لعاب آنتی باکتریال

دارد

کشور سازنده

ایران

گارانتی

18 ماهه

0 دیدگاه برای توالت فرنگی مروارید مدل پارمیدادیدگاه خود را بنویسید      لغو پاسخ

*