• آکس 23 سانتیمتر
  • سیستم تخلیه توربوجت
  • دارای بوگیر ژله ای
  • دارای لعاب آنتی باکتریال
  • گارانتی 18 ماهه
  • تک شوتینگ
  • فلاش تانک دوزمانه

1,026,000 تومان 870,000 تومان

مقایسه

توالت فرنگی ویستا مروارید

یکی از محصولات توالت فرنگی مرارید که از سیستم تخلیه توربوجت بهره میبرد که به روزترین مکانیزم تخلیه است که مصرف آب بهینه و صدای کمی ایجاد مکند توالت فرنگی ویستا مروارید میباشد. این تولت فرنگی مروارید دارای لعاب آنتی باکتریال و یکی از مزیت های بسیار مثبت آن مجهز بودن به بوگیر ژله ای میباشد این مدل همچنین دارای فلاش تانک دو زمانه است.

توالت فرنگی مروارید ویستا جزو مدل توالت فرنگی های یک تکیه میباشد و بصورت تک شوتینگ که تخلیه آن زیر 5 ثانیه میباشد سیستم فلاش تانک آن دو زمانه بوده و دارای دو تخلیه با آب کم و زیاد میباشد که تخلیه با آنب کم حدود 3 لیتر و تخلیه با آب زیاد حدود 6.5 لیتر آب خارج میشود. مخزن این توالت فرنگی نیز بی صدا بوده که هنگام آب گیری مخزن هیچ گونه صدایی تولید نمی شود.

 

توالت فرنگی مروارید ویستا Vista

 

نوع درب نشیمن در این توالت فرنگی از نوع آرام بند میباشد که در هنگام بستن آن از ایجاد صدا جلوگیری میکند و سیت نشیمن بزرگ و مناسب جهت استفاده راحتر برخودار است همچنین آکس تخلیه آن 23 سانتی متر میباشد (آکس در واقع به فاصله ی دیواری که در پشت توالت فرنگی قرار میگیرد تا مرکز لوله فاضلاب گفته میشود) همچنین لعاب توالت فرنگی ویستا از مواد اولیه درجه یک ساخته شده که درخشندگی بالایی به آن بخشید است.

توالت فرنگی مروارید مدل ویستا

 

سیستم تخلیه توربوجت (Turbo Jet): این نوع سیتسم تخلیه در توالت های فرنگی برای اولین بار در ایران ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮوارﯾﺪ ﻃﺮاﺣﻰ، ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﻌﺮﻓﻰ ﮔﺮدﯾﺪ. در اﯾﻦ ﺳـﯿـﺴﺘﻢ ﺗـﺨﻠﯿﻪ ﻋﻤﻠـﮑﺮد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﯿـــﺴﺘﻢ واﺗﺮ ﺟـﺖ ﺑﻮده ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗـﻔﺎوت ﮐﻪ ﺑـﻪ ﺟﺎى ﺳـﻮراخ ﻫﺎى ﻣﺘﻌﺪد در دور رﯾﻢ ﻧﺸﯿﻤﻦ، دو ﮐﺎﻧﺎل آب در دو ﻃﺮف ﻧـﺸﯿﻤﻦ ﻓﺮﻧﮕـﻰ اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷــﺴـﺘﺸﻮى ﺑــﻬﺘﺮ ﺳﻄﻮح داﺧﻠﻰ ﻧــﺸﯿـﻤﻦ ﻓـﺮﻧﮕﻰ ﻣـﻰ ﮔﺮدد و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻌﺒـﯿﻪ ﺷﺪه در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﺸﯿـﻤﻦ ﺗﻮاﻟﺖ ﻓﺮﻧﮕـﻰ، ﺗﺨﻠـﯿﻪ ﮐﺎﻣـﻞ در ﺣـﺪاﻗﻞ زﻣﺎن را ﻣﯿـﺴﺮ ﻣـﻰ ﺳﺎزد. ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺨﻠﯿﻪ، ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺗــﺨﻠﯿﻪ ﺳﻪ ﺷﻮت ﻧﯿﺰ اﻃﻼق ﻣﻰ ﮔﺮدد.

از ﻣﺠـﻤـﻮﻋﻪ ﺗﻮﻟـﯿﺪات ﻓﺮﻧﮕﻰ ﺷﺮﮐﺖ ﻣـﺮوارﯾﺪ ﻣﺪل ﭘﺎرﻣﯿﺪا، روﻣــﯿﻨﺎ، واﻟﻨـﺘﯿﻨﺎ، ﺗـﺎﻧﯿﺎ، وروﻧﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻃﺮاﺣﻰ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻰ ﮔﺮدﻧﺪ

 

 

 

ابعاد توالت فرنگی مروارید ویستا Vista

توالت فرنگی مروارید مد ویستا

 


مدل

ویستا

سیستم تخلیه

توربوجت

سیستم فلاش

دو زمانه

نوع درب نشیمن

درب آرام بند

آکس تخلیه

23 سانتی متر

اندازه خروجی

6 سانتی متر

طول

64 سانتی متر

عرض

36 سانتی متر

ارتفاع

69 سانتی متر

بوگیر ژله ای

دارد

لعاب آنتی باکتریال

دارد

کشور سازنده

ایران

گارانتی

18 ماهه

0 دیدگاه برای توالت فرنگی مروارید مدل ویستادیدگاه خود را بنویسید      لغو پاسخ

*