• کد : CM125
 • نوع چسب: خمیری - سطل 12 کیلوگرمی
 • مناسب برای انواع سرامیک و سنگ
 • بدون نیاز به افزودن آب

تماس بگیرید

مقایسه

چسب کاشی خمیری Ceresit CM 125

شاید به جرات بتوان چسب کاشی هنکل را یکی از برترین های بازار دانست این که تحت نظر شرکت هنکل آلمان تولید و روانه بازار میشود این محصول با فرمولاسیون بسیار قوی و منحصر به فرد خود و با به کارگیری ترکیب شیمیایی متفاوت چسبندگی بیشتری را نسبت به سایر محصولات مشابه در بازار دارد و یکی از بهترین انتخاب ها برای خرید چسب کاشی و سرامیک می باشد.

چسب خمیری هنکل CM 125 ، جهت نصب انواع کاشی و سرامیک و سنگ های طبیعی ، آﺟﺮ ﻟﻌﺎﺑﻰ و آﺟﺮ ﮐﺎﺷﻰ، ﺳﻨﮓ ﻫﺎى ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ و ﻗﻄﻌﺎت ﻋﺎﯾﻖ ﺳﺎزى، ﮐﺎﺷﻰ ﻫﺎ و ﻣﻮزاﯾﯿﮏ ﻫﺎى ﺷﯿﺸﻪ اى در اﺑﻌﺎد ﮐﻮﭼﮏ و صرفا جهت استفاده در فضای داخلی ساختمان مورد استفاده قرار میگیرد.

یکی از بهترین کاربردهای چسب کاشی Henkel Ceresit CM125 جهت نصب کاشی های دیوار میباشد که کمک بسیار زیادی در نصب سریع و آسان انواع کاشی دیوار میکند زیرا که بدون افزدن آب میتوان به راحتی از آن استفاده نمود، و از دیگر ویژگی های منحصر به فرد چسب Henkel CM125 حجم مقرون به صرفه آن میباشد به طوری که با یک سطل 12 کیلوگرمی آن به راحتی میتوان مساحتی به ﺳﻄﺢ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد 3 تا 6 متر و ضخامت 2 تا 3 میلی متر را به راحتی پوشش دارد.

 

ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎ

 • آﻣﺎده ﻣﺼﺮف، ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻓﺰودن آب ﯾﺎ ﻫﺮ اﻓﺰودﻧﻰ دﯾﮕﺮ
 • ﺑﺪون اﯾﺠﺎد ﻟﻐﺰش ﭘﺲ از ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن

 

مشخصات فنی چسب خمیری هنکل Ceresit CM125

 • ﭼﺴﺐ ﮐﺎﺷﻰ ﭘﺎﯾﻪ اﮐﺮﯾﻠﯿﮏ دارﻧﺪه ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻰ و اﻓﺰودﻧﻰ ﻫﺎى ﻣﺠﺎز
 • رﻧﮓ :  ﺳﻔﯿﺪ           
 • دﻣﺎى ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده:  +5 تا +35 درجه سانتی گراد
 • زمان باز: حدود 20 دقیقه
 • بسته بندی: سطل 12 کیلوگرمی
 • زمان مناسب جهت بند کشی : 24 ساعت
 • شرایط نگهداری: در محل خشک و دمای +5 تا +35 درجه سانتی گراد
 • ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﺼﺮف و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ: 6 ﻣﺎه در ﻇﺮف ﮐﺎﻣﻼ ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ

 

میزان مصرف

هر سطل 12 کیلوگرمی از ﭼﺴﺐ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺳﻄﺢ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد 3 تا 6 متر مربع در ضخامت 2 – 3 میلیمتر را دارا می باشد.

 

نکات قبل از استفاده از چسب کاشی سرزیت CM 125

 • ﺗﻤﯿﺰ و ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ و ﺳﺮاﻣﯿﮏ
 • اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮاﯾﻤﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺳﻄﻮح ﻏﯿﺮﺟﺎذب ﯾﺎ داراى ﺟﺬب ﺑﺎﻻ
 • ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺴﺐ ﺧﺸﮏ ﺷﺪه
 • ﻋﺪم اﺧﺘﻼط ﭼﺴﺐ ﺑﺎ آب ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد
 • ﻧﺼﺐ ﮐﺎﺷﻰ ﻗﺒﻞ از ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﭼﺴﺐ روى ﺳﻄﺢ ﮐﺎر
 • اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺳﺮاﻣﯿﮏ و ﮐﺎﺷﻰ ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ

 

در پایان باید چسب کاشی و سرامیک هنکل کد CM 125 را به عنوان انتخابی مناسب با کیفیت بالا برای چسباندن انواع کاشی و سنگ به سطوح داخلی ساختمان دانست برای خرید چسب کاشی خمیری مناسب و آگاهی از قیمت و مشخصات محصولات چسب کاشی Ceresit میتوانید وب سایت فروشگاه شاندیز نمایندگی محصولات هنکل مراجعه نمایید.


0 دیدگاه برای چسب کاشی خمیری هنکل Ceresit CM125دیدگاه خود را بنویسید      لغو پاسخ

*