توالت فرنگی یک تکه

تعداد نتایج: 20

توالت فرنگی یک تکه ظاهر دارای ظاهر صاف و یکپارچه میباشد ، تمیز کردن آن راحتر انجام میشود زیرا درز و گوشه و کنار ندارد تخلیه بهتر و احتمال خارج شدن توالت از آن بندی نیز کمتر میباشد و نسبت به مدل های دو تکه هزینه بیشتری دارد.